Generelle betingelser for ferieboligudlejning

 1. Reservation

Enhver reservation, der er foretaget skriftligt, telefonisk eller direkte hos HMJ France bliver først officiel, når depositummet er betalt af kunden. Når kunden foretager sin betaling har kunden allerede godkendt de generelle betingelser for ferieboligudlejning.

Når reservationen sker online på www.hmjholidays.dk, bliver reservationen først officiel, når kunden modtager en skriftlig bekræftelse derom fra HMJ France. Når reservationen er foretaget online, godkender kunden samtidigt de generelle betingelser for ferieboligudlejning.

 

 1. Betaling

Når en reservationsforespørgsel er foretaget hos HMJ France, skal kunden indbetale et depositum på 20% af lejebeløbet.

Hvis reservation er foretaget online på www.hmjholidays.dk med kreditkort og i tilfælde af, at boligen ikke er ledig, vil depositummet på 20% blive tilbagebetalt til kunden inden for 24 timer gældende fra første arbejdsdag. Eventuelle bankgebyrer i den forbindelse afholdes af kunden. Vær venligst opmærksom på, at tilbagebetalingen først kan ses på kundens bankkonto 5-10 dage efter at HMJ France har foretaget tilbagebetalingen.

For alle andre typer betaling vil reservationen blive annulleret, hvis betalingen ikke er foretaget indenfor 72 timer efter reservationsforespørgslen.

Restbeløbet skal betales senest 8 uger før ankomstdagen. Ved manglende rettidig betaling er HMJ France berettiget til at annullere reservationen og beholde depositummet.

Ved reservationer foretaget mindre end 8 uger før ankomst, forfalder det samlede lejebeløb ved reservation.

I tilfælde af online reservation på www.hmjholidays.dk betalt med kreditkort, vil restbeløbet på 80% automatisk blive hævet på kundens kreditkort 8 uger før ankomstdatoen, med mindre reservationen forinden afbestilles af kunden. Hvis betalingen af en eller anden grund ikke kan gennemføres på kreditkortet, er HMJ France berettiget til at annullere reservationen og beholde depositummet.

Alle betalinger kan ske med check, bankoverførsel eller kreditkort på www.hmjholidays.dk (sikker betaling).

 

 1. Ankomst og afrejse

Kunden vil få adgang til lejeboligen mellem kl. 15.00 og 18.00 på den fastsatte ankomstdag.

Såfremt kunden ønsker at ankomme på et andet tidspunkt, med gyldig grund, skal kunden informere HMJ France derom forinden. Hvis det er muligt vil HMJ France forsøge at efterkomme kundens ønsker.

Lejeboligen skal forlades inden kl. 10.00 på den fastsatte afrejsedag.

 

 1. Antal pesoner

Lejeboligen må under inden omstændigheder bebos af et større antal personer end antallet af senge beskrevet i boligbeskrivelsen.

Kun babyer og børn under 3 år accepteres afhængigt af boligens indretning. Kontakt venligst HMJ France.

Overtrædelse af denne regel giver HMJ France ret til at nægte kunden adgang til ejendommen og i sådanne tilfælde har kunden intet krav på tilbagebetaling af lejebeløbet.

 

 1. Sikkerhedsdepositum

Et sikkerhedsdepositum på 30% af lejebeløbet (med et minimum på 300€) skal betales af kunden til HMJ France på ankomstdagen. Hvis kunden, efter aftale, ankommer udenfor åbningstiden, skal kunden komme tilbage til kontoret dagen efter (eller mandagen efter, hvis ankomstdagen er en lørdag) for at betale sikkerhedsdepositummet.

Betalingen af sikkerhedsdepositummet kan foretages enten:

Med kreditkort: et beløb vil blive forhåndsreserveret på kundens kreditkort.*

*I alle tilfælde opkræves sikkerhedsdepositummet kun i tilfælde af ekstra udgifter i forbindelse med kundens ophold (skader, telefoni, etc.) eller i tilfælde af at HMJ France skal foretage en unødig inspektion som følge af forkert anvendelse af husholdningsapparater. Ved en sådan unødig inspektion opkræves 100€/time.

Generelt skal kunden behandle både bolig og indbo på en hensigtsmæssig måde og efterlade boligen i en ren og ubeskadiget stand. Skulle kunden forårsage eller opdage en skade eller mangel ved boligen, skal kunden straks underrette HMJ France. Kunden er ansvarlig for eventuelle skader i boligen forårsaget af kunden selv eller kundens gæster i løbet af opholdet.

Advarsel! Da ansvarsforsikringer normalt ikke dækker skader på lejede boliger i udlandet, opfordres kunden kraftigt til at kontakte sit forsikringsselskab og tegne en særskilt police før opholdet.

 

 1.  Ændringer, annulering og genudlejning

Hvis kunden annullerer reservationen på et tidspunkt efter den er blevet bekræftet af HMJ France og betaling er foretaget, vil depositummet være tabt for kunden.

I tilfælde af annullering eller ændring af reservationen mindre end 8 uger før ankomstdagen, skal kunden betale den fulde pris.

For reservationer, der er foretaget mindre end 8 uger før ankomstdagen, vil enhver annullering eller ændring medføre betaling af den fulde pris.

Annulleringer skal foretages skriftligt (med brev, e-mail eller fax) og bookingnummer, kundens navn samt lejeperioden skal præciseres.

Skulle det lykkes HMJ France at genudleje ejendommen, vil det lejebeløb, der er indbetalt af den oprindelige kunde blive refunderet efter fradrag af 300€ pr. lejet uge og efter at eventuelle nedslag i prisen til den nye kunde er fratrukket.

 

 1. Klager

Hvis kunden vil klage over lejeboligen skal følgende procedure følges:

a) Klagen skal indberettes til HMJ France senest 48 timer efter ankomst til lejeboligen (eller straks efter at manglen opdages)

b) Senest 1 uge efter afslutningen på lejeperioden, skal klagen rapporteres skriftligt til HMJ France med pligt til at oplyse navnet på den medarbejder i HMJ France, der behandlede klagen under opholdet i lejeboligen (hvis klagen er sendt med fax skal kunden beholde kvitteringen for forsendelsen).

Hvis punkt a) og b) ikke overholdes vil retten til at klage fortabes. Kunden vil således ikke have krav på kompensation og HMJ France vil ikke være forpligtet til at foretage nogen tilbagebetaling.

Eftersom alle boliger ejes af forskellige private ejere, kan der ikke klages over en eventuel forskel i udstyrsniveau mellem to boliger.

Derudover kan gener forårsaget af omstændigheder udenfor HMJ France’s kontrol (f.eks. swimmingpoolens stand, forekomst af myrer, myg eller andre insekter, strømafbrydelser, lukning for vand, støjgener, der ikke var HMJ France bekendt, da reservationen blev foretaget og som stammer fra naboejendomme, byggepladser etc.), ikke være genstand for en klage.

 

 1. Prisændringer

Priserne opdateres hvert år den 1. januar. Dog er HMJ France berettiget til at ændre priserne i løbet af året i tilfælde af en ny afgift eller ændringer af momssatsen.

 

 1. Oplysninger leveret af HMJ France

Alle oplysninger leveret af HMJ France bygger dels på vores egen inspektion af boligerne og dels på oplysninger, der er givet af ejerne af boligerne. Disse oplysninger er givet i god tro, men HMJ France kan ikke drages til ansvar for trykfejl eller unøjagtigheder i visse oplyste informationer (især hvad angår afstande til visse faciliteter, strande, aktiviteter etc.).

HMJ France fralægger sig også ansvaret for eventuelle lukninger af lokale butikker eller aktiviteter, anlægsarbejder og andre situationer, der ligger uden for HMJ France’s kontrol.

 

 1. Fejl og force majeure

I tilfælde af kontraktbrud mellem boligens ejer og HMJ France eller administrationsfejl, strejke, krig, eller force majeure er HMJ France berettiget til at annullere kundens reservation og udelukkende tilbagebetale det beløb kunden har betalt eller at ombooke kunden til en lignende bolig. Skulle denne have en lavere pris end den oprindelige, bliver forskellen udbetalt til kunden.

 

 1. Ansvar

HMJ France’s ansvar er begrænset til direkte økonomiske tab. HMJ France kan ikke drages til ansvar for tab eller skade af ikke-økonomisk art. HMJ France’s ansvar er i alle tilfælde begrænset til det beløb, som kunden har betalt.

 

 1. Særlige ønsker

Når flere lejligheder er til leje i samme ejendom, kan kunden fremsætte ønske om den lejlighed der ønskes (beliggenhed, etage etc.) Alt efter tilgængelighed vil HMJ France gøre sit bedste for at imødekomme kundens ønske. Men HMJ France kan under ingen omstændigheder drages til ansvar, hvis det ikke lykkes af efterkomme kundens ønske.

 

 1. Kundens forpligtelser

Det er obligatorisk for kunden at:

– Opretholde og efterlade den lejede bolig i en god og ren stand uden skader eller forringelser af nogen art ved slutningen af opholdet.

– Informere HMJ France omgående, hvis der sker skade, ødelæggelse eller tab i lejeperioden, også hvis der ikke synes at være nogen synlige skader.

– Ikke at foretage nogen ændringer på møblement og udstyr.

– Ikke at gøre noget, der forstyrrer naboernes ro, hvad enten det er lejer selv eller en anden person, der opholder sig i boligen.

– Respektere fællesreglerne, hvis der er tale om en bolig i et ejendomskompleks.

– Lade presserende arbejder eller reparationer foretage i den lejede bolig, hvis disse ikke kan vente.

– Forpligte sig til at bruge HMJ France, hvis kunden ønsker at leje samme bolig igen i fremtiden og ikke kontakte ejeren af boligen direkte med henblik på at leje boligen, hverken selv eller gennem en anden person.

Hvis disse forpligtelser ikke overholdes, eller hvis HMJ France skal foretage en unødig inspektion, kan HMJ France tilbageholde kundens sikkerhedsdepositum.

 

 1. HMJ France’s forpligtelser

På sin side forpligter HMJ France sig til at:

– levere den lejede bolig i god og ren stand og udstyret i korrekt og brugbar stand.

– garantere kunden en uforstyrret brug af den lejede bolig og forhindre enhver mangel, der kan forårsage kunden problemer.

– bortset fra i nødstilfælde, ikke at foretage nogle arbejder i lejeperioden. Ulejligheder, der forstyrrer kunden kan medføre en kompensation til kunden.

Dette websted bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.
Ved at bruge dette websted accepterer du alle cookies i overensstemmelse med voresCookie politik